Tham dự cuộc thi Hackathon Bình Dương 2017

admin 22 Tháng Mười Một, 2017
Căn cứ Công văn số 782/ĐHQTMĐ-HC ngày 15/11/2017 của Trường Đại học Quốc tế Miền Đông về việc tham gia cuộc thi Hackathon Bình Dương 2017 (đính kèm công văn),
Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đề nghị các đơn vị thành viên và trực thuộc phổ biến rộng rãi công văn trên đến các tổ chức, các nhà khoa học trong đơn vị để biết và đăng ký tham gia cuộc thi.
ĐHQG-HCM đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện.
Trân trọng./.

Đính kèm

  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top