Tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 25

admin 8 Tháng Năm, 2018

Nhằm hưởng ứng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Toàn quốc và Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC); đồng thời hưởng ứng 7 chương trình đột phá của thành phố (2015-2020), Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố, Thành Đoàn Thành phố và các Sở, Ban ngành Thành phố phát động Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 25 năm 2017-2018.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Quý đơn vị triển khai rộng rãi đến các cán bộ, các nhà khoa học, giảng viên của đơn vị mình tham gia hội thi trên (Thể lệ và các phiếu đăng ký dự thi đính kèm). Hồ sơ dự thi của đơn vị mình về Ban Thư ký – Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Thành phố; 224 Điện Biên Phủ, Q.3; Điện thoại: (028)39325305 trước ngày 31/12/2018.

  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top