THIẾT BỊ MẪU CHO THỬ NGHIỆM CÁC GIẢI THUẬT MPPT VỚI PIN MẶT TRỜI

admin 5 Tháng Bảy, 2017

Thông tin chung:

  1. Tên sản phẩm: Thiết bị mẫu cho thử nghiệm các giải thuật MPPT với pin mặt trời
  2. Thuộc lĩnh vực: Điện – Điện tử
  3. Tên tác giả/ nhóm tác giả: Nguyễn Quang Nam
  4. Thuộc đơn vị: Trường Đại học Bách Khoa

Với các hệ thống năng lượng tái tạo như pin mặt trời, vấn đề then chốt cần giải quyết là làm sao thu được toàn bộ công suất có thể được cung cấp bởi pin. Các giải thuật dò tìm điểm công suất cực đại (MPPT) được sử dụng để giải quyết bài toán này. Tuy nhiên, có rất nhiều thuật toán MPPT đã và đang được đề xuất, với khá nhiều kết quả mô phỏng nhưng thiếu kiểm chứng thực nghiệm. Thiết bị mẫu giúp đơn giản hóa công tác kiểm chứng thực nghiệm, bằng cách cung cấp một bộ biến đổi công suất đi kèm với giao tiếp chuẩn, tương thích với nhiều mạch điều khiển mạnh (các kit LaunchPad của TI).

  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top