Thông báo hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất chương trình nghiên cứu trọng điểm gắn liền với nhóm nghiên cứu mạnh

admin 26 Tháng Mười Một, 2018

Nhằm xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2019, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đã triển khai đánh giá các đề xuất chương trình nghiên cứu trọng điểm gắn liền với nhóm nghiên cứu mạnh (sau đây gọi tắt là đề xuất) theo hướng dẫn số 1148/QĐ-ĐHQG ngày 22/6/2018 của Giám đốc ĐHQG-HCM,

Căn cứ kết luận của Hội đồng đánh giá chương trình nghiên cứu trọng điểm gắn liền với nhóm nghiên cứu mạnh, ĐHQG-HCM xin trân trọng thông báo đề xuất của Quý Thầy/Cô đã được thông qua.

Để tiến hành các thủ tục thẩm định tiếp theo, ĐHQG-HCM đề nghị Quý Thầy/Cô khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất theo mẫu đăng tải trên trang thông tin khoa học công nghệ, ĐHQG-HCM (http://khcn.vnuhcm.edu.vn/home/, Mục Thông báo) và gửi hồ sơ về Ban Khoa học và Công nghệ[1], ĐHQG–HCM trước 16g00, 07/12/2018. Mỗi hồ sơ cần 03 bộ gốc và 01 bản mềm gửi về địa chỉ nvdung@vnuhcm.edu.vn.

[1]Chuyên viên phụ trách: Nguyễn Việt Dũng, Ban KH&CN, ĐHQG-HCM; P. Linh Trung, Q. Thủ Đức,          TP. HCM; ĐT: 028 37242160, số nội bộ:1364; Email: nvdung@vnuhcm.edu.vn.

Đính kèm

  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top