Thông báo kế hoạch tuyển chọn, xét chọn đề tài cấp ĐHQG-HCM loại B, C 2019

admin 23 Tháng Ba, 2018

Kính gửi:  Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM.

Nhằm xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2019 cấp Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM), ĐHQG-HCM trân trọng thông báo kế hoạch tuyển chọn, xét chọn đề tài cấp ĐHQG-HCM loại B, C như sau:

1. Đối với đề tài cấp ĐHQG loại B:

–        Cá nhân đăng ký đề tài theo theo định hướng nghiên cứu ưu tiên, gồm:

  • Phụ lục 3, công văn số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14/12/2017 của Bộ KH&CN về hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2019
  • Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ KH&CN và ĐHQG-HCM ký ngày 21/4/2017
  • Một số chủ đề nghiên cứu thuộc 08 lĩnh vực liên ngành của ĐHQG-HCM (chi tiết tại phụ lục 1, mục 4).
  • Các hướng nghiên cứu khác (chi tiết tại phụ lục 1, mục 5).

–        Đề tài được đăng ký trực tuyến theo hướng dẫn tại phụ lục 2.

–        Đơn vị tổng hợp và gửi công văn đề xuất danh sách, hồ sơ đề tài về ĐHQG-HCM trước 16h, ngày 02/5/2018, gia hạn đến 09/5/2018

2. Đối với đề tài cấp ĐHQG loại C:

–        ĐHQG-HCM ưu tiên phê duyệt các đề tài có công bố quốc tế hoặc phục vụ cộng đồng.

–        Hồ sơ sau khi thẩm định (xem hướng dẫn tại phụ lục 2) gửi về ĐHQG-HCM trước 16h, ngày 01/6/2018.

ĐHQG-HCM đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ.

Trân trọng kính chào[1]./.

[1] Nơi nhận hồ sơ: Ban KH&CN, ĐHQG-HCM; P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM – ĐT: 028 37242160, số nội bộ:1363.

Đính kèm

  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top