Thông báo tổ chức khóa đào tạo chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ năm 2018

admin 12 Tháng Mười, 2018

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc.

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) và Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) nhằm tăng cường năng lực và nhận thức về sở hữu trí tuệ của giảng viên, nghiên cứu viên và cán bộ quản lý, ĐHQG-HCM giao Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ (SHTT&CGCN) phối hợp với Cục Sở hữu Trí tuệ (SHTT) thuộc Bộ KH&CN tổ chức khóa đào tạo chuyên sâu về SHTT, cụ thể như sau:

 • Tên khóa đào tạo:Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong cơ sở giảng dạy, nghiên cứudành cho cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên;
 • Thời gian tổ chức:03 ngày, từ ngày 29 đến ngày 31/10/2018;
 • Địa điểm:Phòng 617 Nhà điều hành Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Tp. HCM;
 • Quyền lợi của học viên:học viên được đài thọ 100% học phí; được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo của Cục Sở hữu Trí tuệ;
 • Chương trình chi tiết:đính kèm;
 • Cách thức đăng ký:các đơn vị thành viên và trực thuộc tổng hợp danh sách học viên theo mẫu đính kèm và gửi về ĐHQG-HCM trước ngày 15/10/2018, file mềm gửi qua email: ttpanh@vnuhcm.edu.vn, văn bản giấy gửi về Trung tâm Sở hữu Trí tuệ và Chuyển giao Công nghệ ĐHQG-HCM, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Vì tính chất quan trọng của khóa đào tạo đề nghị các đơn vị thành viên và trực thuộc cử các cán bộ đang phụ trách hoạt động quản lý khoa học và quản trị tài sản trí tuệ tham dự đầy đủ, đồng thời thông báo rộng rãi đến các cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, học viên cao học nắm được thông tin và đăng ký tham dự.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ đầu mối tổ chức: cô Trần Thị Phương Anh, Trung tâm Sở hữu Trí tuệ và Chuyển giao Công nghệ ĐHQG-HCM, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, email: ttpanh@vnuhcm.edu.vn, ĐT: 028-37242160, máy lẻ: 1491.

Trân trọng./.

 • 2337691
  Hôm nay :
  Visit Yesterday :
 • Top