Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN Tây Nam Bộ 2018 (lần 2)

admin 8 Tháng Một, 2018

THÔNG BÁO

Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

thuộc Chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam bộ,

Lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn và phát triển bền vững

trong kế hoạch năm 2018 (lần thứ 2)

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam bộ (MSCT: KHCN-TNB/l4-19), lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn và phát triển bền vững thực hiện trong kế hoạch năm 2018.

Thông tin chi tiết tại Thông báo kèm theo.

Đính kèm

  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top