Thông báo về việc tổ chức giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018

NVDUNG 29 Tháng Mười Hai, 2017

1.  Mục đích, ý nghĩa

Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ, được tổ chức hằng năm nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, góp phần thúc đẩy khoa học công nghệ Việt Nam hội nhập và phát triển.

2. Các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu
Giải thưởng được xét tặng cho các công trình nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, bao gồm:
a) Khoa học tự nhiên: toán học, khoa học máy tính và thông tin, vật lý, hóa học, các khoa học trái đất và môi trường, sinh học, khoa học tự nhiên khác;
b) Khoa học kỹ thuật và công nghệ;
c) Khoa học y, dược;
d) Khoa học nông nghiệp.

3. Đối tượng tham gia Giải thưởng Tạ Quang Bửu
Tác giả của công trình nghiên cứu khoa học cơ bản xuất sắc thuộc các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng.

4. Cơ cấu giải thưởng
– Từ một (01) đến ba (03) Giải thưởng dành cho tác giả của công trình khoa học.
– Một (01) Giải thưởng dành cho nhà khoa học trẻ (dưới 35 tuổi) là tác giả của công trình khoa học.

5. Thời gian xét giải thưởng Tạ Quang Bửu
–  Các tổ chức, các nhân đề cử hoặc tự ứng cử gửi hồ sơ đăng ký xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu tới Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia từ ngày 15/12/2017 đến hết ngày 21/01/2018.
– Công tác xét chọn Giải thưởng: từ tháng 2/2018 đến tháng 4/2018.
– Trao giải thưởng: tháng 5/2018.

6. Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Ông Trần Tuấn Thanh
Điện thoại: 84-24-39.36.7750 (ext.: 201)
Thông tin thêm có thể tham khảo tại: http://www.nafosted.gov.vn/vi/news/Giai-thuong-Ta-Quang-Buu/Thong-bao-ve-viec-to-chuc-giai-thuong-Ta-Quang-Buu-nam-2018-324/

 

  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top