Thống kê tài sản trí tuệ của ĐHQG-HCM

admin 26 Tháng Tư, 2018

Số lượng tài sản trí tuệ của ĐHQG-HCM

 

Số lượng đơn sở hữu trí tuệ đăng ký mới qua các năm

 

 

Thống kê theo tỷ lệ các loại đơn đăng ký SHTT

 

 

Số liệu thống kê đến tháng 11/2017

 

 

  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top