Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và phân tử

admin 13 Tháng Sáu, 2017

Website: http://inomar.edu.vn/

Mục tiêu của MANAR là xây dựng một trung tâm nghiên cứu xuất sắc, thực hiện những nghiên cứu đỉnh cao và đào tạo nhà khoa học trẻ theo chuẩn mực quốc tế. Các nghiên cứu của MANAR tập trung vào vật liệu kết tinh mới, có độ xốp cao với các ứng dụng trong lưu trữ năng lượng sạch, loại bỏ khí ô nhiễm, pin nhiên liệu, xúc tác dị thể, cảm biến hóa học và phân phối thuốc

  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top