Trung tâm Quản lý nước và Biến đổi khí hậu

admin 13 Tháng Sáu, 2017

Website: http://wacc.edu.vn/

WACC hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo, CGCN và kinh doanh trong các lĩnh vực tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, môi trường, kinh tế – xã hội, GIS và viễn thám, sinh thái, địa chất, năng lượng, biển-hải đảo và BĐKH nhằm phục vụ phát triển xã hội bền vững và ứng phó BĐKH.

  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top