Trung tâm Quản lý nước và Biến đổi khí hậu

admin 13 Tháng Sáu, 2017

WACC hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo, CGCN và kinh doanh trong các lĩnh vực tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, môi trường, kinh tế – xã hội, GIS và viễn thám, sinh thái, địa chất, năng lượng, biển-hải đảo và BĐKH nhằm phục vụ phát triển xã hội bền vững và ứng phó BĐKH.

Website: http://wacc.edu.vn/

  • 1022792
    Hôm nay : 19
    Visit Yesterday : 48
    Tổng : 1022792
  • Top