Tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Tây Nam bộ 2017 (đợt 2)

admin 24 Tháng Tám, 2017

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM

Căn cứ Thông báo số 04/TB-VPCT ngày 14/8/2017 của Văn phòng Chương trình Tây Nam bộ về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam bộ trong năm 2017 (đợt 2),

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đề nghị các đơn vị thành viên và trực thuộc phổ biến rộng rãi thông báo trên đến các tổ chức, nhà khoa học trong đơn vị biết và đăng ký tham gia chủ trì các nhiệm vụ và gửi hồ sơ đăng ký về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 22 tháng 9 năm 2017: Văn phòng Chương trình Tây Nam bộ, phòng 301, lầu 2, dãy nhà B2, Trường Đại học Bách khoa, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. HCM.

ĐHQG-HCM đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện.

Trân trọng./.

 

Đính kèm

  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top