VẬT LIỆU POLYMER COMPOSITE THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG TRÊN CƠ SỞ SỢI DỨA DẠI VIỆT NAM

admin 5 Tháng Bảy, 2017

Thông tin chung:

 1. Tên sản phẩm: Vật liệu polymer composite thân thiện môi trường trên cơ sở sợi dứa dại Việt Nam
 2. Thuộc lĩnh vực: Công nghệ vật liệu
 3. Tên tác giả/ nhóm tác giả: Nguyễn Đắc Thành, Nguyễn Hoàng Dương, Thái Thành Tín, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Anh Tú, Ngô Minh Đức
 4. Thuộc đơn vị: Phòng thí nghiệm Trọng điểm Quốc gia Polyme và Compozit
 5. Xuất xứ: Sản phẩm của đề tài: Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng vật liệu polyme compozit gia cường bằng sợi sisal (dứa dại).

Vật liệu composite sợi dứa dại được chế tạo bằng các công nghệ Hand lay-up, SMC, BMC, Pulltrution trên các nền nhựa như PP, epoxy, UPE, PEKN với các tính chất cơ bản như:

 • Tỷ trọng: 1,15
 • Độ bền kéo (MPa): 72
 • Môđun kéo ( MPa): 3754
 • Độ bền uốn (MPa): 178
 • Môđun uốn ( MPa): 8755.
 • 2337691
  Hôm nay :
  Visit Yesterday :
 • Top