Viện John Von Neumann (JVN)

admin 13 Tháng Sáu, 2017

JVN được thành lập với 3 mục tiêu: tạo môi trường NCKH, làm việc chuyên nghiệp để làm nền tảng cho sự phát triển về NCKH kỹ thuật trong nước đồng thời thu hút nhân tài, nhất là lực lượng các nhà khoa học VN ở nước ngoài trở về đóng góp cho nước nhà; Nghiên cứu giải quyết các vấn đề KH&CN cấp thiết về khoa học hệ thống, tri thức và thông tin; áp dụng kết quả nghiên cứu vào các quy trình và công nghệ, tạo đầu ra cho các dự án nghiên cứu khoa học; Xây dựng các chương trình đào tạo sau ĐH theo phương pháp tiên tiến và chuẩn mực thế giới, cung cấp nhân sự trình độ cao cho các trường ĐH và thị trường VN.

  • 1022792
    Hôm nay : 19
    Visit Yesterday : 48
    Tổng : 1022792
  • Top