Xây dựng các chương trình trọng điểm gắn liền với nhóm nghiên cứu mạnh tại ĐHQG-HCM

admin 25 Tháng Sáu, 2018

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) thông báo đến các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM về việc ban hành hướng dẫn “xây dựng các chương trình nghiên cứu trọng điểm gắn liền với nhóm nghiên cứu mạnh tại ĐHQG-HCM” (đính kèm).

Để có cơ sở xây dựng và phát triển các chương trình nghiên cứu trọng điểm kết hợp với tập trung ưu tiên đầu tư tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ, tuyển chọn các nhóm nghiên cứu có đủ khả năng làm đầu mối triển khai các nghiên cứu đỉnh cao, nhanh chóng đuổi kịp các nước tiên tiến, hướng tới các sản phẩm KH&CN hoàn chỉnh phục vụ xã hội, ĐHQG-HCM đề nghị Quý đơn vị phổ biến hướng dẫn trên đến các nhà khoa học của đơn vị mình để biết và triển khai đề xuất theo các biểu mẫu được đăng trên website của ĐHQG-HCM tại địa chỉ: www.khcn.vnuhcm.edu.vn.

Đề xuất của các nhà khoa học vui lòng gửi về Ban KH&CN – ĐHQG-HCM, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức; điện thoại 0837 242 160 – 1364 và qua email: khcn@vnuhcm.edu.vn trước ngày 27/6/2018.

Trân trọng kính chào./.

  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top