XE GẮN MÁY SỬ DỤNG ĐA NHIÊN LIỆU

admin 5 Tháng Bảy, 2017

Thông tin chung:

  1. Tên sản phẩm: Xe gắn máy sử dụng đa nhiên liệu
  2. Thuộc lĩnh vực: Năng lượng
  3. Tên tác giả/ nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Dũng, Trần Đăng Long, Phan Thế Anh, Trương Hoài Linh
  4. Thuộc đơn vị: Trường Đại học Bách Khoa

Xe gắn máy được thiết kế có thể chạy với nhiên liệu khí LPG và xăng một cách linh hoạt.

  • 2337691
    Hôm nay :
    Visit Yesterday :
  • Top