Hiện nay Ban khoa học công nghệ đang cập nhật dữ liệu, trong quá trình cập nhật nếu có gì sơ xuất kính mong Quý thầy cô đóng góp ý kiến để dữ liệu ngày càng hoàn thiện và chính xác hơn!

Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) là trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học - công nghệ (KH&CN) đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao đạt trình độ tiên tiến, đáp ứng yêu cầu kinh tế - xã hội đất nước, làm nòng cốt cho hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Kế hoạch Chiến lược phát triển 2016-2020, tầm nhìn đến 2030 của ĐHQG-HCM với mục tiêu "Phát triển hệ thống và hoàn thiện mô hình tổ hợp (hệ thống) ĐHQG-HCM trên cơ sở của tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình (Accountability) và trách nhiệm tương ứng (Corresponding Responsibility)". Trên cơ sở đó, ĐHQG-HCM xác định các chủ đề trọng tâm của từng năm trong giai đoạn này như sau: Năm 2016: Chương trình đào tạo - hiện đại, liên thông, hội nhập; Năm 2017: Hội nhập chất lượng giáo dục

Một trong những chủ trương lớn của ĐHQG-HCM là tập trung xây dựng hệ thống các phòng thí nghiệm (PTN) với các trang thiết bị hiện đại phục vụ NCKH, phát triển công nghệ và đào tạo chất lượng cao. Từ 2001 đến nay, ĐHQG-HCM đã và đang đầu tư xây dựng hệ thống khoảng 80 PTN trải rộng khắp các lĩnh vực KH&CN trọng điểm...Trong những năm gần đây, nhờ tăng cường cơ sở vật chất cho NCKH, cải tiến công tác quản lý KH&CN, quy mô đề tài mà các nhà khoa học đăng ký và được phê duyệt đã tăng rõ rệt. Giai đoạn 2011-2015, ĐHQG-HCM có 139 đề tài cấp nhà nước, 691 đề tài cấp ĐHQG-HCM, 93 đề tài cấp tỉnh thành. Các đề tài, dự án KHCN rất đa dạng và tập trung vào những chương trình KH&CN trọng điểm Công nghệ thông tin và truyền thông, Cơ khí-tự động hóa, KH&CN Vật liệu và Nano, Năng lượng tái tạo, Công nghệ sinh học, Khoa học Trái Đất và Môi trường, Khoa học xã hội và nhân văn khu vực Nam bộ. Hoạt động NCKH đã góp phần đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, phát triển các công nghệ mới, tạo ra các phát minh sáng chế khoa học.
Với mục tiêu trở thành một trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chất lượng cao ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực, ĐHQG-HCM xem trọng việc đầu tư và xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh. Đến nay nhiều nhóm nghiên cứu đã được hình thành và có khả năng tiếp cận trình độ khu vực và quốc tế, tạo dựng được các mối quan hệ hợp tác Khoa học công nghệ hiệu quả trong và ngoài nước. Với sự quan tâm và đầu tư có định hướng, ĐHQG-HCM đã đạt được những thành quả KH&CN quan trọng, gây được tiếng vang trong nước, đã và đang góp phần vào sự thành công trong bước đường đi lên Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa của đất nước...