Hiện nay Ban khoa học công nghệ đang cập nhật dữ liệu, trong quá trình cập nhật nếu có gì sơ xuất kính mong Quý thầy cô đóng góp ý kiến để dữ liệu ngày càng hoàn thiện và chính xác hơn!
Phòng thí nghiệm
Phòng thí nghiệm - Giới thiệu

   Một trong những chủ trương lớn của ĐHQG-HCM là tập trung xây dựng hệ thống các phòng thí nghiệm (PTN) với các trang thiết bị hiện đại phục vụ NCKH, phát triển công nghệ và đào tạo chất lượng cao. Từ 2001 đến nay, ĐHQG-HCM đã và đang đầu tư xây dựng hệ thống mạng lưới khoảng 80 PTN trải rộng khắp các lĩnh vực KH&CN trọng điểm. Trong đó, có 02 Phòng thí nghiệm Trọng điểm Quốc gia và 11 Phòng thí nghiệm Trọng điểm cấp ĐHQG-HCM