Hiện nay Ban khoa học công nghệ đang cập nhật dữ liệu, trong quá trình cập nhật nếu có gì sơ xuất kính mong Quý thầy cô đóng góp ý kiến để dữ liệu ngày càng hoàn thiện và chính xác hơn!


Họ tên  
BAN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
GS.TS. Nguyễn Thanh Nam
Quyền Trưởng Ban
Tel: 08.37242160 - Ext:1365
Email: thanhnam@vnuhcm.edu.vn
PGS.TS. Đỗ Hồng Lan Chi
Phó Trưởng Ban
Tel: 08.37242160 - Ext:1368
Email: dhlchi@vnuhcm.edu.vn
PGS.TS. Huỳnh Quyền
Phó Trưởng Ban
Tel: 08.37242160 - Ext:1367
Email: hquyen@vnuhcm.edu.vn
PGS.TS. Từ Diệp Công Thành
Phó Trưởng Ban
Tel: 08.37242160 - Ext:1369
Email: tdcthanh@vnuhcm.edu.vn
PGS.TS. Lâm Quang Vinh
Phó Trưởng Ban
Tel: 08.37242160 - Ext:1370
Email: lqvinh@vnuhcm.edu.vn
Phòng chuyên viên
Tel: 08.37242160 - Ext:1360 ; Fax: 08.37242179
Email:
Địa chỉ  
Điện thoại  
Email  
Nơi công tác  
Nội dung liên lạc