Hiện nay Ban khoa học công nghệ đang cập nhật dữ liệu, trong quá trình cập nhật nếu có gì sơ xuất kính mong Quý thầy cô đóng góp ý kiến để dữ liệu ngày càng hoàn thiện và chính xác hơn!
Sỡ hữu trí tuệ
Sỡ hữu trí tuệ - Giới thiệu

HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG ĐHQG-HCM

 

Công tác xác lập quyền Sở hữu trí tuệ (SHTT)

Tổng số đơn đăng ký SHTT do các đơn vị báo cáo cập nhật đến tháng 9/2016 là 343 đơn. Số đơn đăng ký mới từng năm thể hiện dưới đây


Trong đó, số đơn đăng ký SHTT đã được cấp bằng bảo hộ độc quyền là 113 đơn, đạt 33% trên tổng số đơn đăng ký.

Công tác đào tạo, tập huấn về quản trị SHTT

Trong chiến lược phát triển KH&CN của ĐHQG-HCM đã xác định vai trò rất quan trọng của tài sản trí tuệ (TSTT), trong đó việc quản trị các TSTT là yếu tố then chốt. Để đẩy mạnh việc quản trị các TSTT một cách có hiệu quả, ĐHQG-HCM cần có một đội ngũ quản trị viên am hiểu về pháp luật SHTT, có đủ năng lực quản trị, soạn thảo, ban hành và vận hành các quy định về SHTT. Trong thời gian qua, ĐHQG-HCM đã phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước (Cục Sở hữu Trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ Việt Nam) tổ chức các khóa đào tạo về quản trị TSTT thu hút sự tham gia đông đảo của các cán bộ quản lý, giảng viên, nhà khoa học trong ĐHQG-HCM. Đặc biệt là chương trình “Chương trình đào tạo quản trị viên sở hữu trí tuệ” do Sở Khoa học & Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh và Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ Việt Nam phối hợp tổ chức riêng cho ĐHQG-HCM bằng nguồn ngân sách của UBND Tp.HCM. Đến nay đã có hơn 50 học viên hoàn thành xong chương trình và hiện đang tiếp tục đào tạo cho hơn 60 học viên của khóa tiếp theo.

Công tác ban hành văn bản về SHTT

Hiện nay, ĐHQG-HCM đã ban hành Quy chế Quản trị TSTT trong toàn hệ thống. Trong đó, phân quyền và nghĩa vụ nhiều hơn cho các đơn vị trong việc xác lập, bảo vệ và khai thác các TSTT. Căn cứ vào đó, các đơn vị thành viên và trực thuộc sẽ ban hành Quy định về quản trị TSTT trong từng đơn vị. Hiện nay, ĐHQG-HCM đang dự thảo một số các văn bản hướng dẫn chi tiết việc thực hiện quy chế và sẽ triển khai rộng rãi trong thời gian tới. 

Bên cạnh đó, ĐHQG-HCM còn xây dựng trung tâm SHTT & CGCN trực thuộc ĐHQG-HCM nhằm hỗ trợ Quý Thầy/Cô trong việc xác lập quyền SHTT & thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu từ các công trình nghiên cứu khoa học. Để biết thêm thông tin về Trung tâm SHTT&CGCN trực thuộc ĐHQG-HCM, vui lòng liên hệ: http://www.iptc.vn/