Hiện nay Ban khoa học công nghệ đang cập nhật dữ liệu, trong quá trình cập nhật nếu có gì sơ xuất kính mong Quý thầy cô đóng góp ý kiến để dữ liệu ngày càng hoàn thiện và chính xác hơn!
Tin tức - Sự kiện
Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia
30/6/2016

1. Tên đề tài: Nghiên cứu và thiết kế bộ điều khiển số RFID-TAG-CTRL và bộ nhớ EEPROM theo hướng công suất thấp dùng cho Chip nhãn RFID thụ động

Thuộc Dự án KHCN: Thiết kế và chế tạo chip, thẻ, đầu đọc RFID và xây dựng hệ thống ứng dụng

2. Mã số: DAKHCN.2011/DT-02

3. Kinh phí: 31.100 triệu đồng

4. Thời gian thực hiện: 11/2011 – 11/2014

5. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch

6. Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện chính

- ThS. Nguyễn Văn Bình

- GS.TS. Bùi Ngọc Châu

- ThS. Hồ Quang Tây

- ThS. Nguyễn Văn Kiên

- ThS. Nguyễn Phú Quốc

- KS. Nguyễn Trọng Đại

- KS. Đỗ Hoàng Sang

- KS. Nguyễn Hùng Quân

- ThS. Phạm Thanh Hùng

- ThS. Trương Việt Phương

7. Thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá nghiệm thu: Tháng 7 - 8/2016 tại Nhà Điều hành ĐHQG-HCM. Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

8. Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
Stt Thông báo File download
1Báo cáo tự đánh giá kết quả
Bao cao tu danh gia ket qua.pdf


Người đăng tin