Hiện nay Ban khoa học công nghệ đang cập nhật dữ liệu, trong quá trình cập nhật nếu có gì sơ xuất kính mong Quý thầy cô đóng góp ý kiến để dữ liệu ngày càng hoàn thiện và chính xác hơn!
Tin tức - Sự kiện
ĐHQG-HCM có công bố khoa học trên tập san NATURE
22/7/2016

Cùng với nhóm các nhà khoa học: Catherine E. Lovelock, Donald R. Cahoon, Daniel A. Friess, Glenn R. Guntenspergen, Ken W. Krauss, Ruth Reef, Kerrylee Rogers, Megan L. Saunders, Frida Sidik, Andrew Swales, Neil Saintilan, TS Trần Triết  TS Lê Xuân Thuyên - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đã công bố bài báo “The vulnerability of Indo-Pacific mangrove forests to sea-level rise” đăng trên tập san khoa học uy tín Nature (điểm IF(2015/2016) = 38,138)


Bài báo giới thiệu kết quả phân tích của nhóm tác giả về các xu hướng gần đây trong thay đổi độ cao bề mặt ngập mặn trên toàn khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trên cơ sở sử dụng dữ liệu từ mạng lưới các công cụ bảng nâng cao bề mặt. Kết quả cho thấy trầm tích có thể cho phép các khu rừng ngập mặn duy trì tỷ lệ nâng cao đất bề mặt phù hợp hoặc vượt quá sự dâng cao của mực nước biển. Qua bài viết, nhóm tác giả cũng giới thiệu mô hình dựa trên các dữ liệu mà họ đang nghiên cứu, cho thấy các khu rừng ngập mặn tại những khu vực có thủy triều và nguồn cung trầm tích thấp có thể bị ngập vào đầu năm 2070.

Xem chi tiết bài báo tại: http://www.nature.com/nature/journal/v526/n7574/full/nature15538.html

(Nguồn: http://www.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=10224&Itemid=242)

Người đăng tin