Hiện nay Ban khoa học công nghệ đang cập nhật dữ liệu, trong quá trình cập nhật nếu có gì sơ xuất kính mong Quý thầy cô đóng góp ý kiến để dữ liệu ngày càng hoàn thiện và chính xác hơn!
Tin tức - Sự kiện
Báo cáo tình hình đầu tư dự án PTN
31/8/2016

Với mục đích xây dựng hệ thống các phòng thí nghiệm (PTN) cókhả năng đáp ứng yêu cầu nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạosau đại học chất lượng cao, tạo đột phá trong KH&CN và tiếp cận trình độ quốctế, ĐHQG-HCM đã và đang đầu tư xây dựng hệ thống mạng PTN theo các lĩnh vựcKH&CN trọng điểm.

Đối với các PTN đang được đầu tư, ĐHQG-HCM dự kiến sẽ tổ chứcđánh giá tình hình đầu tư các dự án PTN thuộc quý Đơn vị vào tháng 10 năm 2016để làm cơ sở cấp kinh phí thực hiện cho những năm tiếp theo.

ĐHQG-HCM đề nghị Quý Đơn vị phổ biến và hướng dẫn các PTN(danh sách đính kèm) báo cáo tình hình thực hiện dự án PTN để chuẩn bị cho côngtác đánh giá (theo mẫu đính kèm[1])và gửi về Ban Khoa học và Công nghệ trước ngày 19 tháng 9 năm 2016. Mỗi hồ sơbao gồm 01 bản gốc, 06 bản sao và 01 đĩa CD lưu tất cả các biểu mẫu dạng tậptin word dùng thống nhất bảng mã Unicode.

Trân trọng kính chào./.     [1] Mẫu báocáo có thể tải tại địa chỉ:http://khcn.vnuhcm.edu.vn/website/news.aspx?_news=230&_status=read&_PageId=1

Ngườiphụ trách: Nguyễn Thị Thùy Liên – Ban KH&CN, ĐHQG-HCM; ĐT: 08 37242160 –1364;

email:nttlien@vnuhcm.edu.vn
Stt Thông báo File download
1Báo cáo tóm tắt và kế hoạch đầu tư dự án PTN
PTN_BC dinh ky va KH hang nam_2016.docx
2Báo cáo tóm tắt và kế hoạch đầu tư dự án PTN (trang bìa)
PTN_BC dinh ky va KH hang nam_2016-bia.docx


Người đăng tin