Hiện nay Ban khoa học công nghệ đang cập nhật dữ liệu, trong quá trình cập nhật nếu có gì sơ xuất kính mong Quý thầy cô đóng góp ý kiến để dữ liệu ngày càng hoàn thiện và chính xác hơn!
Tin tức - Sự kiện
Về việc nhận đặt hàng, đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016
19/9/2016

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM

Căn cứ thông báo số 1958/TB-SKHCN ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh về việc nhận đặt hàng, đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đề nghị các đơn vị thành viên và trực thuộc phổ biến rộng rãi thông báo trên đến các tổ chức, nhà khoa học trong đơn vị biết và đăng ký tham gia đặt hàng, đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Thông tin chi tiết về thời gian nhận đề xuất nhiệm vụ vui lòng xem file đính kèm

ĐHQG-HCM đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện.

Trân trọng./.
Stt Thông báo File download
1CV 1803/ĐHQG-KHCN về đề tài cấp Thành phố
CV1803.pdf


Người đăng tin