Hiện nay Ban khoa học công nghệ đang cập nhật dữ liệu, trong quá trình cập nhật nếu có gì sơ xuất kính mong Quý thầy cô đóng góp ý kiến để dữ liệu ngày càng hoàn thiện và chính xác hơn!
Tin tức - Sự kiện
V/v xét khen thưởng KH&CN thường niên của ĐHQG-HCM năm học 2015-2016
26/9/2016

Kính gửi:  Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM

Nhằm tôn vinh, khuyến khích, động viên và tạo động lực phấn đấu đối với các cán bộ nghiên cứu khoa học, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) hằng năm đã tiến hành khen thưởng các cá nhân và tập thể từ các đơn vị thành viên và trực thuộc có thành tích khoa học và công nghệ (KH&CN) nổi bật trong năm học.

Năm 2015-2016, ĐHQG-HCM tiếp tục xét khen thưởng 02 giải thưởng KH&CN thường niên được ban hành theo quyết định số 1194/QĐ-ĐHQG ngày 22/9/2015 như sau:

1.    Giải thưởng “Công trình nghiên cứu phát triển & ứng dụng công nghệ xuất sắc”;

2.    Giải thưởng “Công bố khoa học xuất sắc”.

ĐHQG-HCM đề nghị các đơn vị thông báo đến cán bộ nghiên cứu nộp hồ sơ xét thưởng và thành lập Hội đồng cấp cơ sở xét thưởng theo hướng dẫn của quyết định số 1194/QĐ-ĐHQG ngày 22/9/2015.

Hồ sơ gửi về Ban Khoa học và Công nghệ, ĐHQG-HCM trước ngày 20 tháng 10 năm 2016 để tiến hành xét khen thưởng cấp ĐHQG-HCM.

Trân trọng kính chào./.
Stt Thông báo File download
1Quy định khen thưởng
QĐ khen thuong KHCN thuong nien cua ĐHQG-HCM.pdf
2Biểu mẫu đăng ký giải thưởng "Công trình NCPT&UDCN" xuất sắc
31. Đăng ký
HĐKH-bieu mau dang ky 1a.pdf
42. Lý lịch Khoa học
Bieu mau 2-LY LICH KHOA HOC.pdf
53. Xác nhận
Bang xac nhan TT-HĐKH.pdf
6Biểu mẫu đăng ký giải thưởng "Công bố khoa học" xuất sắc
71. Đăng ký
CBKH-bieu mau dang ky 1b.pdf
82. Lý lịch Khoa học
Bieu mau 2-LY LICH KHOA HOC.pdf
93. Xác nhận
Bang xac nhan TT-CBKH.pdf


Người đăng tin