Hiện nay Ban khoa học công nghệ đang cập nhật dữ liệu, trong quá trình cập nhật nếu có gì sơ xuất kính mong Quý thầy cô đóng góp ý kiến để dữ liệu ngày càng hoàn thiện và chính xác hơn!
Tin tức - Sự kiện
Thông báo giải thưởng “Công trình NCKH xuất sắc ĐHQG-HCM” năm 2016
21/10/2016
Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM

Nhằm khuyến khích sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh say mê nghiên cứu khoa học và phát huy năng lực tư duy sáng tạo, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) ban hành Quyết định số 1129/QĐ-ĐHQG ngày 18 tháng 10 năm 2016 về việc “Hướng dẫn tổ chức giải thưởng công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ở ĐHQG-HCM”.Đồng thời, ĐHQG-HCM thông báo tổ chức Giải thưởng “Công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc ĐHQG-HCM” năm 2016 và đề nghị các đơn vị thông báo đến các sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh đăng ký tham gia xét chọn Giải thưởng nêu trên theo hướng dẫn tại quyết định số 1129/QĐ-ĐHQG ngày 18/10/2016 (quyết định đính kèm).

Hồ sơ tham gia xét chọn Giải thưởng vui lòng gửi về Ban Khoa học và Công nghệ, ĐHQG-HCM trước ngày 15 tháng 11 năm 2016 để tiến hành xét chọn Giải thưởng cấp ĐHQG-HCM.

Trân trọng./.

Stt Thông báo File download
1Quyết định
Giai thuong NCKH_XS_2016_final.docx


Người đăng tin