Hiện nay Ban khoa học công nghệ đang cập nhật dữ liệu, trong quá trình cập nhật nếu có gì sơ xuất kính mong Quý thầy cô đóng góp ý kiến để dữ liệu ngày càng hoàn thiện và chính xác hơn!
Tin tức - Sự kiện
Về việc tổ chức đánh giá tình hình hoạt động của PTN trọng điểm cấp quốc gia và cấp ĐHQG-HCM
21/11/2016

Kính gửi các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM
 


Với mục đích xây dựng hệ thống các phòng thí nghiệm (PTN) có khả năng đáp ứng yêu cầu nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo sau đại học chất lượng cao, tạo đột phá trong KH&CN và tiếp cận trình độ quốc tế, ĐHQG-HCM xây dựng hệ thống mạng PTN trọng điểm cấp quốc gia và cấp ĐHQG-HCM.

Tháng 12/2016 ĐHQG-HCM dự kiến sẽ tổ chức đánh giá tình hình hoạt động của PTN trọng điểm cấp quốc gia và cấp ĐHQG-HCM, để làm cơ sở quy hoạch lại hệ thống các PTN trọng điểm.

ĐHQG-HCM đề nghị Quý Đơn vị phổ biến và hướng dẫn các PTN báo cáo tình hình hoạt động theo mẫu đính kèm và gửi về Ban Khoa học và Công nghệ trước ngày 09 tháng 12 năm 2016. Mỗi hồ sơ bao gồm 01 bản gốc, 06 bản sao và 01 đĩa CD lưu tất cả các biểu mẫu dạng tập tin word dùng thống nhất bảng mã Unicode.


Người phụ trách: Nguyễn Thị Thùy Liên – Ban KH&CN, ĐHQG-HCM; ĐT: 08 37242160 – 1363; email: nttlien@vnuhcm.edu.vn
Stt Thông báo File download
1CV 2302-ĐHQG-KHCN V/v đánh giá hoạt động PTN
cv danh gia ptn 21-Nov-2016 15-32-18.pdf
2Biểu mẫu đánh giá hoạt động PTN
3Trang bia
PTN_BC danh gia tinh hinh 2016-bia.docx
4Bao cao chinh
PTN_BC DANH GIA TINH HINH.2016. final.docx
5Huong dan đanh gia
PTN_BC DANH GIA TINH HINH.2016-huong dan.docx


Người đăng tin