Hiện nay Ban khoa học công nghệ đang cập nhật dữ liệu, trong quá trình cập nhật nếu có gì sơ xuất kính mong Quý thầy cô đóng góp ý kiến để dữ liệu ngày càng hoàn thiện và chính xác hơn!
Tin tức - Sự kiện
Đề xuất đặt hàng đề tài/ dự án tỉnh An Giang năm 2017
20/12/2016

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM

Căn cứ thông báo số 1147/TB-SKHCN ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2017.

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đề nghị các đơn vị thành viên và trực thuộc phổ biến rộng rãi thông báo trên đến các tổ chức, nhà khoa học trong đơn vị biết và đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Hồ sơ đăng ký về các địa chỉ sau trước ngày 30 tháng 12 năm 2016:

1. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang, số 5/2 Ngô Quyền, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, điện thoại: 076.3854662,  email: qlkhag@gmail.com

2. Ban Khoa học và Công nghệ, ĐHQG-HCM, phường LinhTrung, quận Thủ Đức, TP. HCM; điện thoại: 08.3724.2160, số nội bộ: 1363; email: dtduyen@vnuhcm.edu.vn để theo dõi

ĐHQG-HCM đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện.

Trân trọng./.
Stt Thông báo File download
1CV của Sở KH&CN tỉnh An Giang
CV cua SKHCN tinh An Giang.pdf


Người đăng tin