Hiện nay Ban khoa học công nghệ đang cập nhật dữ liệu, trong quá trình cập nhật nếu có gì sơ xuất kính mong Quý thầy cô đóng góp ý kiến để dữ liệu ngày càng hoàn thiện và chính xác hơn!
Tin tức - Sự kiện
Báo cáo kết quả tổ chức hội nghị - hội thảo năm 2016 và kế hoạch 2017
11/1/2017

Kính gửi:Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM


Nhằm tổng kết tình hình tổ chức hội nghị, hội thảo của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) trong năm 2016 và có kế hoạch chuẩn bị tốt việc tổ chức các hội nghị, hội thảo trong năm 2017, ĐHQG-HCM yêu cầu Quý đơn vị:

     - Báo cáo và đánh giá kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo trong năm 2016 (biểu mẫu đính kèm)

     - Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo trong năm 2017

Báo cáo vui lòng gửi về Ban Khoa học và Công nghệ, ĐHQG-HCM trước ngày 19/01/2017

Trân trọng./.
Stt Thông báo File download
1CV 29-ĐHQG-KHCN
Thumbnail_Cong van 29-DHQG-KHCN.png
2Biểu mẫu báo cáo hội nghị hội thảo
Bieu mau bao cao HNHT.xls


Người đăng tin