Hiện nay Ban khoa học công nghệ đang cập nhật dữ liệu, trong quá trình cập nhật nếu có gì sơ xuất kính mong Quý thầy cô đóng góp ý kiến để dữ liệu ngày càng hoàn thiện và chính xác hơn!
Tin tức - Sự kiện
Đặt hàng nhiệm vụ năm 2018 thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia CTDT/16-20
17/2/2017

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM

Căn cứ công văn số 82/UBDT-TH ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban Dân tộc về việc đặt hàng nhiệm vụ năm 2018 thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia CTDT/16-20,

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đề nghị các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM phổ biến rộng rãi thông báo trên đến các nhà khoa học trong đơn vị và gửi hồ sơ đăng ký về các địa chỉ sau trước ngày 20 tháng 3 năm 2017:

     1. Vụ Tổng hợp, Ủy ban Dân tộc, số nhà 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại: 0804.4110, email: vutonghop@cema.gov.vn.

     2. Ban Khoa học và Công nghệ, ĐHQG-HCM, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM, điện thoại: 08.37242160, số nội bộ:1363, email: ttkyen@vnuhcm.edu.vn, để theo dõi.

Trân trọng./.
Stt Thông báo File download
1Dat hang NV chuong trinh dan toc
dat hang nhiem vu CTDT.pdf


Người đăng tin