Hiện nay Ban khoa học công nghệ đang cập nhật dữ liệu, trong quá trình cập nhật nếu có gì sơ xuất kính mong Quý thầy cô đóng góp ý kiến để dữ liệu ngày càng hoàn thiện và chính xác hơn!
Tin tức - Sự kiện
Đề xuất PTN có nhu cầu hợp tác với PTN của Trung Quốc
17/2/2017

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM

Triển khai công văn số 319/BKHCN-HTQT ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất Phòng thí nghiệm có nhu cầu hợp tác với Phòng thí nghiệm của Trung Quốc,

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đề nghị các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM phổ biến rộng rãi công văn trên đến các Phòng thí nghiệm trong đơn vị và gửi đề xuất về Ban Khoa học và Công nghệ, ĐHQG-HCM, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM, điện thoại: 08.37242160, số nội bộ:1362, email: trinhhoai@vnuhcm.edu.vn trước ngày 23 tháng 02 năm 2017.


Trân trọng./Stt Thông báo File download
1CV 226_HT với PTN của Trung Quốc
Cv_226_hop tac PTN voi Trung Quoc.pdf


Người đăng tin