Hiện nay Ban khoa học công nghệ đang cập nhật dữ liệu, trong quá trình cập nhật nếu có gì sơ xuất kính mong Quý thầy cô đóng góp ý kiến để dữ liệu ngày càng hoàn thiện và chính xác hơn!
Tin tức - Sự kiện
Đề xuất nhiệm vụ KH&CN tỉnh Vĩnh Long năm 2017-2018
20/2/2017

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM

Căn cứ công văn số 41/SKHCN-QLKH ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Vĩnh Long về việc thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2017-2018,


Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đề nghị các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM phổ biến rộng rãi Thông báo trên đến các nhà khoa học trong đơn vị và gửi hồ sơ đăng ký về các địa chỉ sau trước ngày 31 tháng 3 năm 2017:


1. Phòng Quản lý Khoa học, Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Long, số 111 đường Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại: 0703. 827201, fax: 0703.824014, email: qlkhvinhlong2012@gmail.com.


2. Ban Khoa học và Công nghệ, ĐHQG-HCM, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM, điện thoại: 08.37242160, số nội bộ:1363, email: 
ttkyen@vnuhcm.edu.vn, để theo dõi.

Trân trọng./.
Stt Thông báo File download
1CV đề xuất NV tỉnh Vĩnh Long
de xuat nhiem vu Vinh Long.pdf


Người đăng tin