Hiện nay Ban khoa học công nghệ đang cập nhật dữ liệu, trong quá trình cập nhật nếu có gì sơ xuất kính mong Quý thầy cô đóng góp ý kiến để dữ liệu ngày càng hoàn thiện và chính xác hơn!
Tin tức - Sự kiện
Tiêu chí đánh giá hoạt động KH&CN trong ĐHQG-HCM
14/2/2017

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM

 

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) thông báo đến các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM về việc ban hành tiêu chí đánh giá hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) trong ĐHQG-HCM (đính kèm bên dưới).

Kết quả đánh giá hoạt động KH&CN của các đơn vị theo tiêu chí này là cơ sở để ĐHQG-HCM phân bổ nguồn lực KH&CN và giúp các đơn vị xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển.

ĐHQG-HCM thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện.

Trân trọng./.Stt Thông báo File download
1CV 2412-ĐHQG-KHCN
CV 2412-ĐHQG-KHCN.pdf


Người đăng tin