Hiện nay Ban khoa học công nghệ đang cập nhật dữ liệu, trong quá trình cập nhật nếu có gì sơ xuất kính mong Quý thầy cô đóng góp ý kiến để dữ liệu ngày càng hoàn thiện và chính xác hơn!
Tin tức - Sự kiện
Thực hiện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2016, 06 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch 2018
3/3/2017

Kính gửi:  Các Đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM

Thực hiện công văn số 209/BKHCN-KHTH ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2018, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đề nghị các đơn vị:

 

   1. Thực hiện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2016, 06 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch 2018 theo biểu mẫu hướng dẫn và phụ lục được đăng tải bên dưới 

   2. Báo cáo của đơn vị vui lòng gửi về Ban KH&CN, ĐHQG-HCM, Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức và qua email nvdung@vnuhcm.edu.vn theo lịch trình như sau:


- Các phụ lục từ 1 đến 3 của báo cáo gửi trước 16h, thứ Sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2017.


- Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch KH&CN năm 2015, 6 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch 2017 gửi trước 16h, thứ Sáu, ngày 19 tháng 5 năm 2017;

 

Báo cáo trên là cơ sở phân bổ ngân sách năm 2018, vì vậy, các đơn vị cần chuẩn bị thật chu đáo và đúng hạn. Theo thông báo của Bộ KH&CN, các đơn vị báo cáo thiếu chính xác, chưa đạt yêu cầu hay chậm trễ sẽ không nhận được kinh phí năm 2018.

 

ĐHQG-HCM đề nghị đơn vị quan tâm và phối hợp thực hiện.

 

Trân trọng kính chào./.
Stt Thông báo File download
1CV 305-ĐHQG-KHCN về việc thực hiện báo cáo
CV 305-ĐHQG-KHCN.pdf
2Biểu mẫu báo cáo chính
3Trang bìa
To bia.docx
4Nội dung
BC 2016-2017 KH 2018.docx
5Biểu phụ lục
6Phụ lục 1 - Tình hình thực hiện
Phu luc 1_ Tình hình thực hiện.xls
7Phụ lục 2 - Kết quả
Phu luc 2 - Ket qua.xls
8Phụ lục 3 - Kế hoạch
Phu luc 3_ Kế hoạch.xls


Người đăng tin