Hiện nay Ban khoa học công nghệ đang cập nhật dữ liệu, trong quá trình cập nhật nếu có gì sơ xuất kính mong Quý thầy cô đóng góp ý kiến để dữ liệu ngày càng hoàn thiện và chính xác hơn!
Tin tức - Sự kiện
Cung cấp kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam
9/3/2017

Kính gửi:  Các Đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM

 

Căn cứ công văn số 589/BTNMT-KTTVBĐKH ngày 16 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc cung cấp kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam (phiên bản cập nhật năm 2016),

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) trân trọng gửi đến các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam (phiên bản cập nhật năm 2016) để khai thác và sử dụng khi cần thiết.

Trân trọng./.
Stt Thông báo File download
1CV 388-ĐHQG-KHCN
cung cap kich ban BDKH va NBD.pdf
2Kịch bản chi tiết
01. Kich ban BDKH va NBD cho VN_2016-Tieng Viet.pdf
3Kịch bản tóm tắt_Tiếng Việt
03. Tom tat Kich ban BDKH va NBD cho VN_2016_Tieng Viet.pdf
4Kịch bản tóm tắt_Tiếng Anh
02. Tom tat Kich ban BDKH va NBD cho VN_2016-Tieng Anh.pdf
5Báo cáo cực đoan khí hậu VN_Tiếng Việt
Bao cao cuc doan khi hạu Viet Nam-Tieng Viet.pdf
6Báo cáo cực đoan khí hậu VN_Tiếng Anh
Bao cao cuc doan khi hau VN-Tieng Anh.pdf
7Báo cáo tổng hợp
Bao cao tong hop AR5.pdf


Người đăng tin