Hiện nay Ban khoa học công nghệ đang cập nhật dữ liệu, trong quá trình cập nhật nếu có gì sơ xuất kính mong Quý thầy cô đóng góp ý kiến để dữ liệu ngày càng hoàn thiện và chính xác hơn!
Tin tức - Sự kiện
Thu thập thông tin chuyên gia và nguồn cung công nghệ
21/3/2017

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM

 
Thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin cho Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) nhằm góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ quốc gia, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đề nghị Quý đơn vị thực hiện cung cấp thông tin về chuyên gia công nghệ và các công nghệ do Quý đơn vị quản lý theo mẫu do Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ Bộ KH&CN cung cấp.

Quý đơn vị vui lòng tải biểu mẫu bên dưới, thực hiện cung cấp thông tin và gửi file mềm về ĐHQG-HCM trước ngày 31/3/2017 qua email: nhthong@vnuhcm.edu.vn.

Trân trọng kính chào./.
Stt Thông báo File download
1Nguồn cung công nghệ
FormNguonCung 1332017.xls
2Thông tin chuyên gia
Form Chuyen gia - 1332017.xls


Người đăng tin