Hiện nay Ban khoa học công nghệ đang cập nhật dữ liệu, trong quá trình cập nhật nếu có gì sơ xuất kính mong Quý thầy cô đóng góp ý kiến để dữ liệu ngày càng hoàn thiện và chính xác hơn!
Tin tức - Sự kiện
V/v thông báo nộp hồ sơ đăng ký đề tài KH&CN cấp ĐHQG-HCM loại B, C năm 2018
27/3/2017

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM.

 

Nhằm xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2018 cấp Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM), ĐHQG-HCM trân trọng thông báo kế hoạch tuyển chọn, xét chọn đề tài cấp ĐHQG-HCM loại B, C như sau:


I. Đối với đề tài cấp ĐHQG loại B:

- Ngoại trừ các đề tài đặt hàng, ĐHQG-HCM ủy quyền cho các đơn vị tiến hành sơ tuyển các đề tài đăng ký cấp ĐHQG loại B theo biểu mẫu sơ tuyển đính kèm (mẫu M01a- đối với đề tài đăng ký loại hình nghiên cứu cơ bản, mẫu M01b- đối với đề tài đăng ký loại hình nghiên cứu ứng dụng và mẫu M02B-biên bản họp hội đồng sơ tuyển).

- Sau khi sơ tuyển, các đơn vị gửi hồ sơ đề xuất (theo hướng dẫn tại phụ lục 1, 2) về ĐHQG-HCM trước 16h, ngày 28/4/2017.

- ĐHQG-HCM sẽ tiến hành rà soát hồ sơ đề xuất của đơn vị và thông báo danh sách đề tài được tiếp tục thẩm định.


II. Đối với đề tài cấp ĐHQG loại C:

- Đề tài cấp ĐHQG loại C phải phù hợp với định hướng nghiên cứu của Đơn vị;

- ĐHQG-HCM sẽ kiểm tra hồ sơ đối với đề tài cấp ĐHQG loại C, chỉ những hồ sơ được thẩm định theo đúng quy định và đáp ứng các tiêu chuẩn đề tài và tiêu chuẩn chủ nhiệm mới được đưa vào kế hoạch năm 2018.

- Hồ sơ sau khi thẩm định (xem hướng dẫn tại phụ lục 2) gửi về ĐHQG-HCM trước 16h, ngày 30/5/2017.


ĐHQG-HCM đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ.


Trân trọng kính chào./.
Stt Thông báo File download
1CV 484-ĐHQG-KHCN Thông báo nộp hồ sơ đăng ký đề tài
Thong bao nop hs dang ky de tai.pdf
2Mẫu M01a_NCCB
DT_Phieusotuyen_2017_mau M01a.pdf
3Mẫu M01b_NCUD
DT_Phieusotuyen_2017_mau M01b.pdf
4Mẫu M02B-Biên bản họp
DT_BB so tuyen_2017.docx


Người đăng tin