Hiện nay Ban khoa học công nghệ đang cập nhật dữ liệu, trong quá trình cập nhật nếu có gì sơ xuất kính mong Quý thầy cô đóng góp ý kiến để dữ liệu ngày càng hoàn thiện và chính xác hơn!
Đề tài - Dự án
Đề tài - Dự án

Trong những năm gần đây, nhờ tăng cường cơ sở vật chất cho NCKH, cải tiến công tác quản lý KH&CN, quy mô đề tài mà các nhà khoa học đăng ký và được phê duyệt đã tăng rõ rệt. Giai đoạn 2012-2016, ĐHQG-HCM có 126 đề tài cấp nhà nước, 679 đề tài cấp ĐHQG-HCM, 81 đề tài cấp tỉnh thành. Các đề tài, dự án KHCN rất đa dạng và tập trung vào những chương trình KH&CN trọng điểm Công nghệ thông tin và truyền thông, Cơ khí-tự động hóa, KH&CN Vật liệu và Nano, Năng lượng tái tạo, Công nghệ sinh học, Khoa học Trái Đất và Môi trường, Khoa học xã hội và nhân văn khu vực Nam bộ. Hoạt động NCKH đã góp phần đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, phát triển các công nghệ mới, tạo ra các phát minh sáng chế khoa học.

Với mục tiêu trở thành một trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chất lượng cao ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực, ĐHQG-HCM xem trọng việc đầu tư và xây dựng nhóm nghiên cứu trọng điểm. Đến nay nhiều nhóm nghiên cứu đã được hình thành và có khả năng tiếp cận trình độ khu vực và quốc tế, tạo dựng được các mối quan hệ hợp tác KHCN hiệu quả trong và ngoài nước. Với sự quan tâm và đầu tư có định hướng, ĐHQG-HCM đã đạt được những thành quả KH&CN quan trọng, gây được tiếng vang, đã và đang góp phần vào sự thành công trong bước đường đi lên Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa của đất nước. 

Trong thời gian tới, ĐHQG-HCM sẽ tiếp tục cố gắng, không ngừng đổi mới phương thức quản lý hoạt động KH&CN theo tinh thần “lấy nhà khoa học làm trung tâm, lấy hiệu quả làm thước đo” tác động mạnh đến hoạt động NCKH và phát triển công nghệ, từng bước tạo môi trường khoa học thực sự trong ĐHQG-HCM.