Hiện nay Ban khoa học công nghệ đang cập nhật dữ liệu, trong quá trình cập nhật nếu có gì sơ xuất kính mong Quý thầy cô đóng góp ý kiến để dữ liệu ngày càng hoàn thiện và chính xác hơn!
Công bố khoa học
Công bố khoa học - Giới thiệu

ĐHQG-HCM ĐỨNG ĐẦU CẢ NƯỚC VỀ MẶT KHOA HỌC 

 ĐỨNG THỨ HAI VỀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO


Trong những năm vừa qua, ĐHQG-HCM luôn là một trong những đơn vị đứng đầu cả nước về công bố khoa học, đặc biệt là công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín được công nhận bởi ISI (Institute for Scientific Information – Thomson Reuters).

Đi đầu trong công bố quốc tế

Thống kê trong năm 2016 (tính đến tháng 9/2016), ĐHQG-HCM có 268 bài thuộc danh sách ISI. Đáng chú ý hơn, có tới 85% số bài báo có tác giả chính là cán bộ thuộc ĐHQG-HCM. Điều này cho thấy ĐHQG-HCM ngày càng phát huy năng lực nội tại của mình trong nghiên cứu khoa học.


Bên cạnh đó, theo thống kê của SCImago[1], trong giai đoạn 2012-2015,  trên 45% số bài báo của ĐHQG-HCM có chỉ số trích dẫn và ảnh hưởng xã hội thuộc loại Q1.

Đặc biệt trong năm học 2015 - 2016 vừa qua, ĐHQG-HCM đã có 01 công trình công bố trên tạp chí Nature về sinh thái môi trường vùng rừng ngập mặn khu vực Đông Dương – Thái Bình Dương với chỉ số ảnh hưởng (IF) là 38.138. Bên cạnh số lượng công bố quốc tế với chỉ số trích dẫn và ảnh hưởng xã hội, ĐHQG-HCM đẩy mạnh tăng cường chất lượng công bố quốc tế. Năm qua, một số tập thể nghiên cứu mạnh như phòng thí nghiệm Nghiên cứu Cấu trúc Vật liệu (trường Đại học Bách khoa), bộ môn Kỹ thuật Y sinh (trường Đại học Quốc tế), trung tâm INOMAR, nhóm sinh thái môi trường (trường Đại học Khoa học Tự nhiên) đạt kết quả công bố quốc tế nổi bật với số bài báo và chỉ số ảnh hưởng lần lượt là 11 (tổng IF 49,47), 13 (tổng IF 28,94) , 5 (tổng IF 39,70)  và 3 (tổng IF 43,90).


Những công bố của các nhà khoa học và các nhóm nghiên cứu đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao thứ bậc của ĐHQG-HCM trong các bảng xếp hạng quốc tế. Tổ chức chuyên xếp hạng các đơn vị nghiên cứu khoa học SCImago đã xếp ĐHQG-HCM là đơn vị đứng đầu Việt Nam về mặt khoa học và đứng thứ hai về đổi mới sáng tạo
 [2].

Còn theo Tổ chức xếp hạng các trường đại học châu Á (QS University Rankings Asia), năm 2016, ĐHQG-HCM đứng thứ 147, xếp vào top 150 trường đại học hàng đầu châu Á [3].[1] www.scimagoir.com

[2] http://www.scimagoir.com/rankings.php?country=VNM
[3]
http://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings